TFOﻧﺦ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﺑﻪ روش

نخهای پلی استر فیلامنتی جهت مصرف تار در پارچه های پرده ای و یا رومبلی باید در فرآیندی به نام تابندگی که در پارس نخ از روش two for one  استفاده می شود تابیده شوند تا به استحکام لازم برسند.این نخها عمدتا” پلی استر کاملا” کشیده شده (FDY ) و در برخی موارد نخ تکسچره شده (DTY ) هستند.