ساعات کاری

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

آدرس دفتر مرکزی

تهران – بلوار نلسون ماندلا – خیابان شهید رحیمی (چهرازی) – شماره ۸
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۴۳۸۸۱, فکس: ۰۲۱۲۲۰۵۵۸۶۶
ایمیل: parsnakh@gmail.com