ساعات کاری

شنبه الی جهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰
پنج شنبه از ساعت ۸:۰۰ ای ۱۲:۰۰

آدرس دفتر مرکزی

تهران – بلوار نلسون ماندلا – خیابان شهید رحیمی (چهرازی) – شماره ۸
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۴۳۸۸۱, فکس: ۰۲۱۲۲۰۵۵۸۶۶
ایمیل: parsnakhco@parsnakhco.com